Förnya befintlig gravsten

En stor del av arbetet med gravstenar rör befintliga stenar på kyrkogården. Det kan handla om t.ex. textkomplettering, renovering, omarbetning eller
ommontering/upprätning av redan monterade stenar.

Textkomplettering

Ny inskription i befintlig gravsten
Utförs i normalfall efter hämtning av gravstenen från kyrkogården. Kan även utföras på plats om stenen av något skäl inte är lämplig att flytta på.
Renovering av tidigare inskription rekommenderas i de flesta fall i samband med textkomplettering.

Renovering

Vi erbjuder bland annat:
  • Rengöring
  • Renhuggning av finhuggen yta
  • Ommålning/omförgyllning av text och dekor

Omarbetning

Kan vara aktuellt t.ex. i följande fall:
  • Framsida eller baksida slipas eller huggs om för att få plats med fler inskriptioner i redan fullskriven gravsten.
  • Övertagande av gammal gravsten för återbruk.

Ommontering/upprätning

Om gravstenen lutar eller av annan anledning bedöms vara i behov av ommontering/upprätning eller någon form av stensäkring p.g.a. gällande säkerhetsbestämmelser kan vi erbjuda olika typer av lösningar.

Kontor i Örebro.
Upptagningsområde från Malmö i söder till Bollnästrakten i norr.