Stenstorter för gravsten

Nedan presenteras några vanliga stensorter som ingår i vårt standardsortiment.
Samtliga är avbildade med polerad yta.
Ursprungsland och eventuellt pristillägg är angivet under respektive sort.

Ljusgrå granit

Finland

Mörkgrå granit

Sydafrika
(+10%)

Grå Bohusgranit

Sverige

Hallandia

Sverige

Vånga

Sverige

Röd Bohusgranit

Sverige

Ljus Labrador

Norge
(+10%)

Mörk Labrador

Norge
(+10%)

Svart (Diabas)

Sverige
(+15%)

Kontor i Örebro.
Upptagningsområde från Malmö i söder till Bollnästrakten i norr.